Uncategorized

Elementor #5472

סדרת עולים כיתה מבית קריאת כיוון ! שלב שני : מהמטפלת לגןאו מעט על חרדות ילדים[והורים]התינוק שלנו כבר מסיים אצל

“אתי יקרה היה מקסים!!! הסדנה נתנה לי המון ידע, כלים ורוגע. והכול באווירה כל כך נעימה ופתוחה, לצד גבולות מאוד

“היה ערב מעולה את כל הערכים בטבלת המשוב סימנתי ב- 10! הייתי מוסיפה איך מתמודדים עם דיבורים לא מתאימים שהילדים