מוכנות לכיתה א' ברובד הארגוני והמוטורי

הגב' אילה שטרנשוס, מרפאה בעיסוק, במאמר ייחודי להכנת ילדנו לכיתה א'
ברובדי ההתארגנות והמוטוריקה העדינה "לקראת כתיבה"
במיזם משותף עם אתי רוזנצוייג קריאת כיוון עבורכם:( - -

פיתוח מיומנות ארגון טובות הוא מפתח להצלחה בתפקודי בית הספר ובחיי היום יום. למרות – –
שיש אנשים מאורגנים יותר מאשר אחרים, ניתן להקנות הרגלים על מנת לסייע לילד להיות –
מאורגן יותר.

ילדים זקוקים להדרכה ולתרגול של מיומנויות ההתארגנות בכדי להצליח להתארגן בצורה
יעילה ועצמאית. לקראת כיתה א’ ולפני קניית הציוד לבית הספר מוגשים מספר רעיונות
ואסטרטגיות לשיפור יכולת ההתארגנות של הילד במסגרת הבית.
הקניית הרגלי למידה:

✓ הכנת שיעורי בית בשעות קבועות ובמקום קבוע.
✓ סידור הילקוט והקלמר עם גמר הכנת שיעורי הבית.
✓ ישיבה רציפה של משך זמן מסוים. ניתן להיעזר ב"שעון חול" או סטופר להארכת
משך הזמן.
✓ הכנת שיעורי בית באופן עצמאי, ובדיקתם על ידי ההורים )מעודד נטילת אחריות
ומגביר עצמאות(.
✓ הרגלי עבודה יעילים: מלמעלה ללמטה, מימין לשמאל.
✓ תלית מערכת שעות עם סמלים במקום נגיש ובאופן מותאם לגיל ולרמה.
ארגון הקלמר:
✓ מומלץ להיעזר בסרגל ציוד לתזכורת הכולל את הציוד הדרוש: 3 עפרונות פשוטים
מחודדים, מחדד, מחק, צבעים/ טושים )טושים עבים מומלצים לילדים איטיים(, זוג
מספריים, דבק מוצק ולא נוזלי.
✓ יש לזכור מיעוט "שמונצעס" בקלמר מסייע לשמר על הסדר! –
✓ רישום שם כל אחד ואחד מפרטי הציוד של התלמיד.
2
✓ שימוש בקלמר מחולק לתאים, או שימוש ב- 2 קלמרים, מה שמאפשר למצוא את
החפץ הנדרש בצורה קלה יותר. בתא אחד עפרונות, מחק ומחדד, בתא השני – –
צבעים/ טושים, בתא השלישי זוג מספריים ודבק. –
✓ יש להרגיל את הילדה להחזיר כל ציוד שיוצא מהקלמר בגמר השימוש.
ארגון הילקוט:
✓ הספרים הכבדים יימצאו בתא הסמוך לגב התלמידה.
✓ ארגון הציוד לפי תאים, מקל על מציאת החפצים כאשר נדרשים להוציאם: בתא
הגדול ביותר הסמוך לגב ספרים וחוברות גדולות, בתא הבינוני מחברות וקלמר – –
ובתא הקטן אוכל. –
✓ חשוב לעזור לילדה לסדר ולארגן את הדפים שניתנים לה בבית הספר בתיקיה או
בקלסרים על בסיס יומי/שבועי.
✓ ניתן ליצור צבעים שווים לספרים ומחברות.
✓ ניתן לארגן את המחברות בתוך אוגדן ע"פ סדר היום.
לקראת כתיבה
אסטרטגיות לשיפור המוטוריקה העדינה
מוטוריקה עדינה היא היכולת לשלוט בשרירים הקטנים של הגוף, ומוגדרת בדרך כלל כתיאום
בין היד לבין העין, לשם ביצוע תנועות מכוונות ומדויקות. חלק מהילדים מגלים יכולות
מוטוריות מצוינות כבר בגיל צעיר, וחלקם זקוק לעזרה, אימון ועידוד כדי לשפר את
יכולותיהם. שיפור המוטוריקה העדינה מהווה בסיס לביצועים טובים יותר בשנות הלימודים
ובתפקודי היום יום. –
ישיבה יציבה סמוך לשולחן:
✓ חשוב להקפיד על ישיבה נכונה בכל סיטואציה ובפרט במטלות בית ספריות. ישיבה
נכונה תומכת בביצוע מוטורי יעיל ונוח. הדגמנו גב זקוף סמוך למשענת הכיסא, –
רגליים בתנוחה סימטרית. כפות רגליים נוגעות ברצפה.
אחיזת עיפרון:
✓ מהי אחיזה נכונה? קפוץ אגודל, הנח על השולחן, שחרר את היד הקפוצה, השחל –
עיפרון בין האגודל לאצבע, השען עיפרון על האמה, אחוז בעפרון בשתי כריות
3
האגודל והאצבע במרחק של 2 ס"מ מחוד העיפרון )דמינו את הצורה המתקבלת לפה
של דג/ ציפור( .
גזירה:
✓ תרגלו אחיזת מספריים נכונה אחיזה עם אצבעות – 1+2 או 1+3 .
✓ השתמשו באסטרטגיות המתאימות לגזירת צורות מסוימות. צורות מעוגלות סיבוב –
הדף. צורות סימטריות מורכבות גזירה משני הכיוונים. –
חלק גדול מהילדים משפרים את כישורי המוטוריקה העדינה שלהם תוך כדי משחק והפעלה,
וגם תוך כדי פעילויות ביתיות. להלן רשימת פעילויות המתאימות לילדים שיכולותיהם
המוטוריות טובות וגם לאלה המתקשים בפיתוחן:
 השחלת חרוזים
 קילוף מדבקות והדבקתם
 משחקי אחיזה ותפיסה של חפצים קטנים. כגון: פטריות.
 מיון סוכריות קטנות, אורז, קטניות. –
 עבודה בבצק ובפלסטלינה
 גזירה
 משחקים בחפצים הנמצאים בבית, כגון: אטבי כביסה, פינצטה.
 פתיחת בקבוקים וסגירתם
 השלמה בחוברות קו לקו
ברוכים הבאים ל"עולם הכתיבה"
הכתיבה הינה התהליך המורכב ביותר מבין כלל תהליכי התקשורת השונים.
בשנות בית הספר נדרשת כתיבה ידנית מרובה. ילד שכתב ידו אינו קריא, או שאינו מספיק
לעמוד בקצב הכתיבה ונשאר להעתיק בזמן ההפסקה, ייתכן ודימויו העצמי ומצבו החברתי
יושפעו לרעה מכך, עקב הערות של מורים וחברים, והפסד של זמן משחק עם החברים.
לעומת זאת, ילד בעל כתב יד יפה וברור, זוכה להערכת הסביבה. במהלך שנות בית הספר
4
הדרישה לכתיבה רק הולכת וגוברת, ונראה אצל ילד עם קשיי כתיבה חוסר רצון להכין שיעורי
בית וחוסר יכולת לסכם שיעורים.
לכתיבה נדרשות יכולות רבות! הכתיבה ניתנת לאימון ולהתפתחות.
✓ יכולות מוטוריות ישיבה יציבה, אחיזת כלי כתיבה יעילה, ויסות לחץ, תנועתיות –
אצבעות ויד עזר שמייצבת את הדף.
✓ ראיה ותפיסה חזותית תפיסת צורת האות, כיוון הכתיבה של האות, כתיבה בתוך –
השורות )התייחסות לאותיות שחלק מהם יוצא מהשורה(, שימת לב לשוליים,
השארת רווחים בין האותיות בתוך מילה ושמירה על מרווחים בין מילים במשפט.
✓ שמיעה וזיכרון תרגום הצליל הנשמע לאות הכתובה. –
✓ יכולת בקרה עצמית חלק בלתי נפרד בתהליך הכתיבה בשנות הלימודים –
הראשונות. הילד צריך לעבור על מה שכתב ולבדוק אם הכתב קריא או דורש תיקון.
כדי להגיע לכתיבה נכונה, מומלץ להקפיד על מספר כללים עם הילד הרוכש את
הכתיבה:
 יש לעודד את הילד לבקרה עצמית על הכתיבה שלו.
 כדאי לתרגל את צורת האות בעזרת תחושה עמוקה )עם האצבע בתוך החול או
באוויר(.
 גבולות שורה למעלה ולמטה – רק לאותיות מיוחדות מותר לצאת: ט, ל, צ, ק, ן, ך,
ף, ץ. כל השאר בפנים. ניתן להזכיר את הדימויים לגבולות השורה שהזכרנו שמים –
ואדמה.
 שוליים כמו שולי הכביש, ניתן להדגיש בצבע. –
 בין מילה למילה. – ž רווחים בין מילים לילד שמתקשה לזכור ניתן להציע לסמן מקף
בהמשך אפשר להניח אצבע לאחר מילה ולכתוב אחריה את המילה הבאה, עד
להפנמת הרווחים .
 כתיבה בשורות הנכונות במחברת – כדי להקל בזיהוי ניתן לסמן חץ בשורה הנכונה.
 אחיזה יעילה – ילד שמתקשה באחיזה יעילה ומשקיע מאמץ רב בכתיבה, כדאי
לנסות שימוש באחיזון. קיימים סוגים שונים בחנויות למכשירי כתיבה .
5
 אם נראה במהלך כיתה א' ו ב' שהילד עדיין לא רכש היטב את כתיבת האותיות, או –
מתקשה בארגון הכתיבה בתוך המחברת, מומלץ לפנות להערכה של מרפאה
בעיסוק, ולקבל הדרכה או טיפול בהתאם לצורך.
כמובן שמומלץ לבדוק לפני הכול, בדיקות ראיה ושמיעה, לשלול קשיים חושיים.
בהצלחה רבה!


אם גם אתם רוצים לעשות הכול כדי שילדכם יעלה "מוכן" לכיתה א' התקשרו עכשיו וקבעו
פגישת ייעוץ לבנית תכנית התערבות מותאמת אישית – 058-326-444-3
בהצלחה והרבה נחת!

השארת תגובה